Altaiden vesieristys

Altaiden vesieristys

EPDM-vesieristeelle on lukuisia eri käyttökohteita ja -mahdollisuuksia. Infrarakentamisessa siltojen vesieristyksen lisäksi sellaisia on esim. kaatopaikkojen pohjarakenteet, pilaantuneiden maa-alueiden läjityspaikkojen pohjarakenteet sekä patojen, vallien ja kaivantojen verhoukset.